Kdo lahko lektorira slovenska besedila in je tako lektor? Definicija lektorja je, da je to tisti, ki ima ustrezno izobrazbo. V našem šolskem sistemu je lektor lahko tisti, ki je končal šolanje za lektorja ali profesorja jezika. Slovenski jezik lahko tako lektorirajo diplomirani lektorji in diplomirani slovenisti. Nelojalno konkurenco na trgu praviloma povzročajo tisti, ki brez ustrezne pravne ureditve podjetja in brez plačevanja davkov prodajajo lektoriranje. Tovrstna ponudba je siceer delo na črno, vendar je narava povpraševanja taka, da se izvajalci iščejo v krogu prijateljev. Problem je bistveno bolj pereč takrat, kadar govorimo o uradni ponudbi podjetij, ki storitve prodajajo, vendar jo zavedajoč ne opravljajo ustrezno izobraženi lektorji. Lektor, ki opravlja lektoriranje in ima izobrazbo ekonomista ali strojnika je lahko še tako cenovno ugoden in dober pa vendar ne ustreza zahtevam.