Category Archives: Lektoriranje

Lektoriranje in prevajanje

Svetovni splet je ugledala nova spletna lektorsko-prevajalska agencija Besednik. V agenciji sledimo socialno podjetniški poslovni model, kjer agencija izvajalcem zaračuna minimalno maržu, ki je potrebna za razvoj in delovanje sistema. V naši agenciji dejansko lektorji in prevajalci zaslužijo več kot v primerljivih agencijah.
Sistem povpraševanj in ponudb omogoča, da lektorji in prevajalci oddajo ponudbo za projekt, ki jim je zanimiv.

Lektor in prevajalec dela ko, kar, zakolikor hoče

Glavna sprememba v poslovnem modelu je popolna svoboda okrog vsega, kar se tiče izvedbe posla. Agencija Besednik v tem primeru omogoča dogovarjanje med naročnikiu in izvajalci pri čemer jamči za kakovost, zanesljivost in finančne transkacije. V primeru reklamacij se osebje agencije vključi v spor in poskuša zadovoljiti obe strani.

Najnižja provizija med slovenskimi agencijami

Besednik je agencija, ki v poslu lektoriranja in prevajanja kot posrednik zaračuna najnižjo provizijo. Socialno podjetniški poslovni model je zasnovan tako, da zahteva minimalno provizijo od posla, ki je potrebna za nemoteno delovanje sistema in korektnost poslov.

Zelo pomembna je finančna varnost

Ena od glavnih nalog agencije je jamstvo za vse transakcije in plačane storitve. V času, ko se vedno več poslov sklene preko spleta je pomembna varnost transakcij in jamstvo za kakovost. V agenciji jamčimo, da bo naročnik za plačilo prejel kakovostno opravljeno storitev v dogovorjenem roku, hkrati jamčimo izvajalcem, da bodo prejeli plačilo za storitev lektoriranja in/ali prevajanja, ki jo opravijo.

Preveri: Postopek za zaposlitev lektorjev in prevajalcev

Lektoriranje besedil za uspešna slovenska podjetja

Velika in uspešna slovenska podjetja sodelujejo z dobavitelji, ki dosegajo enako kakovost organizacije. Lektorsko-prevajalska agencija Lpi.si se lahko pohvali, da sodeluje z velikimi in uspešnimi podjetji, kar nam daje motivacijo za dosego novih ciljev.

V agenciji se nenehno prilagajamo potrebam in zahtevam naših partnerjev. Zato imamo delovne procese, ki zadoščajo še najbolj zahtevnim podjetjem. Partnersko sodelovanje z velikimi podjetji je dokaz, da lahko majhna agencija svoje procese uskladi z zahtevami.

Lektoriranje besedil opravljajo strokovno in profesionalno, kar jim uspe z ekipo lektorjev, ki imajo vsi po vrsti dokončano ustrezno izobrazbo, hkrati pa imajo bogate delovne izkušnje. Zato strokovnost in zahtevnost besedil ni ovira za kakovostno opravljeno storitev lektoriranja. V primeru, da se lektorji srečajo z izrazi, ki jih ne poznajo, se povežejo z naročnikom ali avtorjem besedila, ter na tak način zagotovijo kakovost v pregledanih besedilih.

Podjetja, ki lektoriranje potrebujejo za različna besedila, vlagajo ogromno denarja v razvoj in oglaševanje. Pametna poteza je da ob investiranih sredstvih v marketing in prodajo ne pozabite na končni pregled besedila.

Lektoriranje besedil je potrebno neodvisno od tega kakšen nivo znanja ima avtor. Avtor besedila namreč ne more svojega besedila lektorirati. Večina avtorjev lahko po ponovnem branju besedila opazi zgolj tipkarske napake. Dočim ostanejo skrite slogovne in slovnične napake.

Ne ukvarjajte se s tem ali je vaše besedilo ustrezno ali ne in ga posredujte v lektoriranje v Lektorsko-prevajalsko agencijo LPI.si, kjer bodo vašemu besedilu dodali piko na i.

Lektorsko-prevajalska agencija | Lektoriranje je lahko tudi preprosto

Ste avtor besedila, ki potrebuje lektoriranje? Lektoriranje in prevajanje je storitev, ki jo lahko v agenciji lpi.si opravite kar preko spleta. V naši agenciji poslujemo spletno, kar pomeni da tako naročilo, plačilo kot dostava lektoriranega besedila potekajo preko spleta. Splet danes omogoča hitro in enostavno naročanje, ki ne povzroča dodatnih stroškov. Storitve so po ceni zelo ugodne ravno zaradi optimizacije delovnih procesov.

Cenik storitev pri izdelavi diplomske naloge

Pred naročilom je nujno preveriti cenik. Izdelava diplomske naloge je končen korak pri študiju. Večina študentov se z izdelavo diplomskih nalog sreča prvič. Zato je zelo težko izbrati ustrezne izvajalce za storitve, ki jih pri izdelavi diplomske naloge potrebuješ. Vsak študent mora poskrbeti, da je naloga lektorirana. Pri samem lektoriranju je potrebno pozornost posvetiti temu, kdo opravi lektoriranje in kako ter koliko mora študent na koncu za to plačati. Izobrazba lektorja je zelo pomembna, saj je na fakulteti potrebno oddati skupaj z nalogo tudi potrdilo o lektoriranju in fotokopijo diplomske naloge lektorja. Kar precej ponudnikov lektoriranja vam tega ne more izdati, ker lektoriranje ne opravljajo ustrezno izobraženi kadri. Takšne izvajalce najlažje prepoznamo po ceni, ki odstopa. Pri prevajanju povzetka diplomske naloge je potrebno preveriti ali vam zaračunajo dejansko količino prevedenega besedila ali minimalno enoto, kar je ena prevajalska pola. Povzetek je namreč praviloma krajše besedilo. Pri tiskanju in vezavi pa je potrebno pozornost posvetiti kakovosti papirja in tehniki izdelave diplome. Nekateri ponudniki tiskajo diplomske naloge na slab papir, za izdelavo platnice pa uporabljajo sitotisk, ki je manj kakovosten od zlatotiska.

Lektoriranje in prevajanje za podjetja

Lektoriranje in prevajanje spada v nabor jezikovnih storitev, ki jih opravljajo profesorji dotičnega jezika. Če želite storitve opraviti na enem mestu pa je pravi naslov lektorsko prevajalska agencija, ki poskrbi za vaše besedilo. Prednosti, ki jih je deležen naročnik lektoriranja in prevajanja v agenciji, so krajši čas izvedbe, visok nivo kakovosti, ažurnost, resnost … Storitve lektoriranja in prevajanja sta tesno povezani storitvi, saj je potrebno vsako prevedeno besedilo tudi lektorirati. Prevajalec se namreč med prevajanjem ukvarja z pomenom in slogom besedila. Zato se mu lahko kakšna slovnična napaka tudi izmuzne. Prav tako velja, da prevajalec ne more opraviti lekture besedila, ki ga je prevajal. Zato je potrebno pri prevajanju poskrbeti tudi za lekturo. V lektorsko prevajalski agenciji bodo poskrbeli za oboje. V primeru daljših besedil je mogoče vzporedno opravljati lektoriranje prevedenega besedila, kar dejansko občutno skrajša čas izvedbe.

Kje lektorirajo velika slovenska podjetja

Lektoriranje za velika slovenska podjetja opravljajo predvsem kakovostne lektorske agencije, ki so nekatere usposobljene tudi za prevajanje. Lektoriranje in prevajanje sta storitvi, ki spadata v jezikoslovne storitve. Podjetja, ki v svoja besedila vložijo trud, predvsem pa od besedil pričakujejo učinek, morajo dati le-ta v lektoriranje in prevajanje.

Besedila so res napisana za različne namene vendar je potrebno ceniti in spoštovati predvsem bralce, ki jih v nasprotnem primeru podcenjujete. Besedila, kot so letno poročilo, finančni podatki in ostali za poslovanje pomembni podatki, morajo biti lektorirana z veliko mero zaupnosti, ki pa jo lahko dosežejo samo kakovostne lektorske agencije. Izognite se tveganju in izberite lektorsko agencijo lpi.si, ki bo poskrbela za lektoriranje in prevajanje vseh potrebni besedil v vašem podjetju.

Strokovno lektoriranje je namenjeno strokovnim besedilom

Vsak pisec želi s pomočjo besedila bralcem predstaviti svojo misel, idejo, poročilo, produkt ali storitev. Besedilo v katerega vložite veliko znanja in strokovnosti ter časa ne sme pasti na strokovnosti lektoriranja. Lektoriranje morajo zato opraviti usposobljeni in ustrezno izobraženi lektorji, ki razumejo ne samo slovnične ampak tudi slogovne značilnosti besedila. Slovnične in tipkarske napake lahko zasledi tudi ne izkušen lektor, ki pa se ne more spoprijeti s slogom. Besedila so namreč v odvisnosti od tematike in stroke napisana v različnih slogih. Tovrstna pisanja mora avtor samokritično zaupati v lektoriranje izključno profesionalnim agencijam. Te agencije so edine sposobne v normalno sprejemljivem času izvesti strokovno lektoriranje. Cene lektoriranja na trgu varirajo v odvisnosti od izkušenosti in strokovnosti lektorjev. Tako lahko zasledimo cene lektoriranja vse od 1€ na polo pa vse do 5€. Resnica je da je najbolje za strokovno lektoriranje izbrati neko povprečno ceno, ki ima najboljše razmerje med ceno in kakovostjo na odličnem nivoju.

Lektoriranje in prevajanje besedila v zelo kratkem času a nič manj kakovostno

Kje naročiti lektoriranje in prevajanje besedila, ki bi bilo cenovno ugodno in kakovostno. Da bi se ne odločili narobe je najbolje preveriti kaj o ponudbi menijo drugi. Splet je tako odličen ravno zaradi dostopnosti podatkov. V lektorsko prevajalski agenciji morajo zaposleni opravljati kakovostno storitev, ki je cenovno ugodna. Ugodnost pa praviloma ne dosegajo na račun kakovosti ampak izjemne organiziranosti. Velike agencije lahko poskrbijo tudi za časovno hitro izvedbo storitev. Storitve lektoriranja in prevajanja se izvajajo ko je besedilo napisano. Zaključki pisanja besedila pa se praviloma zamikajo vse do roka za oddajo. Zato ostane praviloma malo časa. Zato mora za izvedbo poskrbeti organizacija, ki je sposobna aktivirati potrebno število strokovnjakov da ustrezno izvedbo. Prevajanje in lektoriranje lahko opravljajo izključno ustrezno izobraženi in izkušeni kadri, ki lahko svoja dejanja tudi utemljijo. Tovrstne agencije pa vam bodo na koncu po opravljeni storitvi izdali tudi račun, kar je lahko garancija v morebitnem primeru reklamacije.

Lektoriranje za študente je lahko tudi zanič

Lektoriranje za študente je enako, če ne še bolj pomembno kot lektoriranje za podjetja. Vsak študent, ki je uspešno zaključil študij, ga obeleži z diplomsko nalogo. Res je da se študent praviloma takrat prvič sreča s storitvijo lektoriranja, kar nekaterim ponudnikom pač omogoča, da ponujajo storitev, čeprav zato niso pooblaščeni. To pomeni, da nimajo ustrezne izobrazbe in tako ne morejo izdati potrdila o lektoriranju za delo, ki so ga opravili. Pred časom so nekatere fakultete pogoje lektoriranja poostrile do te mere, da zahtevajo tudi fotokopijo diplome lektorja. Začudeno nekateri obnemijo, ko ugotovijo po opravljenem plačilu lekture, da potrdila ne morejo dobiti. Zato je potrebno pri naročilu lektoriranja preveriti ponudbo in se odločiti ne samo po ceni ampak tudi po strokovnosti. Lektura, ki je praviloma poceni na prvo žogo je lahko na koncu rešitev, ki je mnogo dražja.

Kakovostna Diplomska Naloga

Lektoriranje
Vsak uraden dokument ali besedilo si zasluži slovnični in slogovni pregled. Lep primer so diplomske in magistrske naloge. Čeprav jih je na trgu vsako let več, ki pristanejo v knjižnjicah se Lektoriranje ne izvaja pri vseh. Nekateri potrebujejo samo papir, da so diplomirali in se ne obremenjujejo s kakovostjo vsebine in slovnice. Do spremembe bo prišlo, ko bodo vse fakultete zahtevale lektoriranje zaključnih nalog.
Prav tako je zaželjeno lektoriranje vseh ostalih dokumentov, ki gredo iz vaših rok v javnost.

Oblikovanje Besedil
Kdo ima dobro znanje na področju delovanja Worda bo z lahkoto opravil oblikovanje besedila po navodilih, ki jih dobi s strani fakultete. Ostali pa se lahko obrnete na nas, ki vam opravimo oblikovanje naloge tudi v roku 24 ur od potrditve naročila. Pod oblikovanje ne spadajo vsebinski popravki kot so pisanje naslovov slik in grafov ali iskanje avtorjev v poglavju literatura.

Oblikovanje Diplomskih Nalog
Vsaka fakulteta zahteva, da so diplomske naloge napisane po določenem sistemu, ki predpisuje kakšna mora biti oblika. Če naročite Oblikovanje Diplomskih Nalog pri nas vam uredimo razmike, kazalo, številčenje strani in poglavij, po potrebi pripravimo dokument za obojestranski tisk …