Vsak pisec želi s pomočjo besedila bralcem predstaviti svojo misel, idejo, poročilo, produkt ali storitev. Besedilo v katerega vložite veliko znanja in strokovnosti ter časa ne sme pasti na strokovnosti lektoriranja. Lektoriranje morajo zato opraviti usposobljeni in ustrezno izobraženi lektorji, ki razumejo ne samo slovnične ampak tudi slogovne značilnosti besedila. Slovnične in tipkarske napake lahko zasledi tudi ne izkušen lektor, ki pa se ne more spoprijeti s slogom. Besedila so namreč v odvisnosti od tematike in stroke napisana v različnih slogih. Tovrstna pisanja mora avtor samokritično zaupati v lektoriranje izključno profesionalnim agencijam. Te agencije so edine sposobne v normalno sprejemljivem času izvesti strokovno lektoriranje. Cene lektoriranja na trgu varirajo v odvisnosti od izkušenosti in strokovnosti lektorjev. Tako lahko zasledimo cene lektoriranja vse od 1€ na polo pa vse do 5€. Resnica je da je najbolje za strokovno lektoriranje izbrati neko povprečno ceno, ki ima najboljše razmerje med ceno in kakovostjo na odličnem nivoju.