Zasledil sem reklamno kampanijo, ki pravi, da je vezava diplomskih nalog v akciji za študente. Mar nebi bilo bolje da pač znižajo ceno? Namreč nevem kdo drug bi naročil vezavo kot študenti. Je pa res, da je specialnost knjigoveznic nad specijalnostjo fotokopirnic, ki se čutijo sposobne vezati diplomske naloge. Vezava diplomskih nalog se mora opraviti v skladu z navodili za pisanje diplomskih nalog. Navodila so na nekaterih fakultetah zelo stroga in v referatu lahko doživite celo zavrnitev naloge. V takem primeru boste obžalovali naročilo pri pol amaterskem izvajalcu. Diplomska naloga je zelo pomemben dokument vsakega študenta, ki šolanje zaključi. To je razlog, da mora biti storitev opravljena kakovostno in na nivoju znanja, ki ga naloga vključuje. Najceneše boste storitev vezave opravili v podjetju, kjer ne ponujajo samo vezave diplomskih nalog ampak tudi njihovo lektoriranje, oblikovanje in prevajanje povzetka, ter kod zadnji dve storitvi še tiskanje in vezavo.